FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

  1. कृषि प्राविधिक सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सुचना ।

  2. ठेक्का नं १४ उत्खनन् तथा विक्रीः आँवुखैरेनी गा.पा वार्ड नं ५ र ६ भएर वग्ने (घुमाउने,लाव्दी खोला,कप्तीखोला,लमिनी टापु,भुतखोला) सेती नदिको ढुंगा गिटि बालुवा 

  3. ठेक्का नं १३ उत्खनन् तथा विक्रीः आँवुखैरेनी गा.पा वार्ड नं १,२ र ३ भएर वग्ने (सत्रसय, बरादी, ढापटार, नारीघाट, मार्किचोक कुडुलेटार, कुडुलेघाट, कानाघाट भुतेरह, सांखर बेनीटार) मस्याङ्गदी नदिको ढुंगा गिटि बालुवा

  4. आँबुखैरेनी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय को भवन निर्माण (Contract Identification No: BCW/NCB/12/2076/077)

  5. सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना (स्वास्थ्य)

  6. ठेक्का नं १० र ११ आ.व २०७६/७७ आँबखैरेनी गा.पा वडा नं ५ र ६ भएर बग्ने

  7. सीप परीक्षण र अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना

  8. कम्प्युटर सीप परिक्षणको पाठ्यक्रम तथा सेवा इकाईको लागि जनशक्ति छनौट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६

  9. बोलपत्र आह्वान (सेती नदी वडा नं ५ र ६ ) ठेक्का सूचना

  10. अपाङ्गता परिचयपत्र संख्यातमक विवरण

Pages