FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

ठेक्का नं १४ उत्खनन् तथा विक्रीः आँवुखैरेनी गा.पा वार्ड नं ५ र ६ भएर वग्ने (घुमाउने,लाव्दी खोला,कप्तीखोला,लमिनी टापु,भुतखोला) सेती नदिको ढुंगा गिटि बालुवा 

ठेक्का नं १३ उत्खनन् तथा विक्रीः आँवुखैरेनी गा.पा वार्ड नं १,२ र ३ भएर वग्ने (सत्रसय, बरादी, ढापटार, नारीघाट, मार्किचोक कुडुलेटार, कुडुलेघाट, कानाघाट भुतेरह, सांखर बेनीटार) मस्याङ्गदी नदिको ढुंगा गिटि बालुवा

आँबुखैरेनी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय को भवन निर्माण (Contract Identification No: BCW/NCB/12/2076/077)

Pages