FAQs Complain Problems

सोलार बत्ती खरिद सम्ब्धि ठेक्का रद्ध गरिएको सूचना