FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

  1. कोभिड-१९ विरुद्ध खोप अभियान सम्बन्धि सूचना

  2. कोभिड-१९ भ्याक्सिन सम्बन्धित जरुरी सूचना

  3. आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बेरोजगार व्यक्ति सूचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना

  4. मतदाता नामावली अद्यवादीक सम्बन्धि सूचना

  5. सिलाई कटाई सम्बन्धि तालिम सम्बन्धि सूचना ( आवेदन फारम यसै साथ संलग्‍न रहेको)

  6. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्रको सूचना:प्रकाशित मिति २०७७।०९।२७

  7. सूचना( सामाजिक सूरक्षा सम्बन्धि)

  8. खानेपानी उपोभोक्ताहरुका लागि जलस्रोत सम्बन्धी ३५ दिने सार्वजनिक सुचना। स्रोतः तनहुँ जिल्ला जलस्रोत समिति

  9. ३३ के.भी विद्युत प्रसारण लाईनको संक्षिप्त वातवरणीय अध्ययन प्रतिवेदन को सार्वजनिक सुनुवाई सूचना

  10. Construction of Multipurpose Building of Aanbookhaireni Rural Municipality(AKRM/BCW/NCB/10/077/078)

Pages