FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

 1. आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको क्षेत्र अधिकार भित्रको प्राकृतिक साधन तथा स्थानीय उत्पादित वस्तुहरु आफ्नो क्षेत्र अधिकार वाहिर लैजाँदा लाग्ने वातावरण शुल्क उठाउने कार्य

 2. एम्वुलेन्स सेवा छुट सम्बन्धि सूचना

 3. सार्वजनिक सूचना

 4. अन्तिम परीक्षाफल प्रकाशित सम्बन्धि सूचना विज्ञापन नं: ०७/०७९/८०, पद: शिक्षण सहयोग अनुदान स्वयम सेवक शिक्षक

 5. अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना पद: स्वयम सेवक शिक्षक मितिः २०७९।०५।२१ गते

 6. लिखित परीक्षा को सुचना

  ,
 7. अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना पद: अमीन,प्राविधिक सहायक(कृषि), पशू चिकित्सक,कृषि अधिकृत, नापी निरीक्षक मितिः २०७९।०५।१७ गते

  , , , ,
 8. अन्तिम नतिजा प्रकाशन (रोजगार सहायक) मिति २०७९/०४/३१

 9. सूचना

 10. प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशन सम्बन्ध मामा(रोजगार सहायक

Pages